เงื่อนไขการรับประกัน

เรียน ผู้ซื้อแท็บเล็ต Microsoft Surface ทุกท่าน


ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอแจ้งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้ทุกท่านทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • โปรดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ และจด Serial Number ข้างกล่องไว้ให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ
 • โปรดลงทะเบียนสินค้าของท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับบริการ ที่ http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/register
 • หากสินค้าชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตนับจากวันที่ได้รับสินค้าเป็นระยะเวลา 7 วัน ท่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนเครื่องได้ที่  
  • รับเครื่องที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : โปรดติดต่อ
  • IT CITY พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ
   • ที่อยู่ : 604/3 พันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 5-6 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
   • โทรศัพท์ : 0-2656-5030
   • โทรสาร : 02-2548550
  • รับเครื่องที่วิทยาเขตรังสิต : โปรดติดต่อ
  • IT CITY ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
   • ที่อยู่ : 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ห้อง MIN3 ITC006 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
   • โทรศัพท์ : 02-958-0666
   • โทรสาร : 02-958-0666
 • สินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตนับจากวันที่ได้รับสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการ onsite service ที่ http://www.microsoft.com/surface/th-th/support/contact-us/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, และรอยเปื้อน เป็นต้น

ท่านยังสามารถรับข่าวสารของ Microsoft Surface จากเว็บไซต์ Microsoft Surface Thailand ที่ http://www.microsoft.com/surface/th-th/


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ